Engraved To Your Heart

Engraved To Your Heart


Warner Music
Audio CD

Once bought, this item cannot be cancelled or returned.

1-5d Usually ships within 1-5 days.

US$12.90

Manufacturer
Warner Music
Version
Audio CD

Once bought, this item cannot be cancelled or returned.

1-5d Usually ships within 1-5 days
Price
US$12.90
add to cart orsave for later

further info

Original Name  刻 骨 銘 心
Genre Movie and TV Soundtrack
Version  Hong Kong
PAX-Code PAX0000901714
Item Code  5051011106521

track listing

CD 1
01 原 來 你 什 麼 都 不 要 / 張 惠 妹
02 用 心 良 苦 / 張 宇
03 過 火 / 張 信 哲
04 領 悟 / 辛 曉 琪
05 想 念 你 / 庾 澄 慶
06 解 脫 / 張 惠 妹
07 情 書 / 張 學 友
08 流 言 / 林 隆 璇 / 周 慧 敏
09 很 愛 很 愛 你 / 劉 若 英
10 心 要 讓 你 聽 見 / 邰 正 宵
11 認 錯 / 優 客 李 林
12 你 怎 麼 捨 得 我 難 過 / 黃 品 源
13 執 迷 不 悔 / 王 菲
14 忘 記 你 我 做 不 到 / 張 學 友
15 征 服 / 那 英
16 其 實 你 不 懂 我 的 心 / 童 安 格

CD 2
01 讓 我 一 次 愛 過 夠 / 庾 澄 慶
02 哭 不 出 來 / 張 惠 妹
03 其 實 不 想 走 / 周 華 健
04 有 多 少 愛 可 以 重 來 / 黃 仲 昆
05 那 一 場 風 花 雪 月 的 事 / 周 治 平
06 我 曾 用 心 愛 著 你 / 潘 美 辰
07 明 天 你 是 否 依 然 愛 我 / 童 安 格
08 夢 醒 時 分 / 陳 淑 樺
09 特 別 的 愛 給 特 別 的 你 / 伍 思 凱
10 一 千 個 傷 心 的 理 由 / 張 學 友
11 別 問 我 是 誰 / 王 馨 平
12 難 以 抗 拒 你 容 顏 / 張 信 哲
13 耶 利 亞 女 郎 / 童 安 格
14 愛 上 一 個 不 回 家 的 人 / 林 憶 蓮
15 一 場 遊 戲 一 場 夢 / 王 傑
16 驛 動 的 心 / 姜 育 恒

description

無論開心, 唔開心, 只要真正愛過就必定會....刻骨銘心.

未必每首歌都能夠記住, 想忘記嘅卻又偏偏....刻骨銘心.

Recommended for you

useful links


Missing links?

Please log in or create account to submit your link recommendations.

customer reviews

No reviews for Engraved To Your Heart yet.

Log in or create account to post your own reviews.

personal agent

Please send me an E-Mail when ...
Our privacy statement

tell a friend

Tell your friends about us. Enter as many E-Mail addresses as you like (separated by ";").

Please login first

Our privacy statementSN: 224 | 1007 { 58 } | | WS: 1 |