Product Alert
1

The Magical Teeter Totter Concert 2017 (2CD + 2DVD)

Audio CD
USD 0.00
loader

track listingCD 1
01. Overture
02. 開籠雀
03. 相對論
04. 柳暗花明
05. Crazy Medley -相逢何必曾相識/叉燒包/牛油蛋撻/娥姐賣粉果
06. 找對的人
07. 好時辰
08. 畫意
09. 酷愛
10. 水百合
11. 留白
12. 井
13. 最好的
14. 該死的快樂
15. 迷失表參道

CD 2
01. 等
02. 櫻花樹下
03. 羅賓
04. 頭髮亂了
05. 大智慧(馮翰銘x何秉舜)
06. 小團圓
07. 青春常駐
08. 迷失藝術
09. 笑忘書
10. 末日
11. 伴我啟航
12. 低科技之歌x粒糖有毒
13. CHOTTO等等
14. 友誼的小船
15. My Way
16. 我真的受傷了
17. 哥歌
18. 擁抱一個人
19. 手望

DVD 1
01. Overture
02. 開籠雀
03. 相對論
04. 柳暗花明
05. Crazy Medley -相逢何必曾相識/叉燒包/牛油蛋撻/娥姐賣粉果
06. 找對的人
07. 好時辰
08. 畫意
09. 酷愛
10.水百合
11.留白
12. 井
13. 最好的
14. 該死的快樂
15. 迷失表參道
16. 等
17. 櫻花樹下
18. 羅賓
19. 頭髮亂了

DVD 2
01. 大智慧(馮翰銘x何秉舜)
02. 小團圓
03. 青春常駐
04. 迷失藝術
05. 笑忘書
06. 末日
07. 伴我啟航
08. 低科技之歌x粒糖有毒
09. CHOTTO等等
10. 友誼的小船
11. My Way
12. 我真的受傷了
13. 哥歌
14. 擁抱一個人
15. 手望
16. Bonus Track : Making Of (20mins)

description

一皇一后的友誼見證
演唱會2CD+2DVD
收錄現場演譯作品共34首特別收錄20分鐘絕密MAKING OF
loader
loader

customer reviews


No reviews for The Magical Teeter Totter Concert 2017 (2CD + 2DVD) yet.


Log in or create account to post your own reviews.